Google+

Miejsce

Sala 429 w budynku C2


Wykłady


Wykład I

Radosław Koppel: "Implementacja USB na układzie nRF52"

1. USB – trudny, prosty, trudny protokół – szybkie omówienie.
2. Implementacja peryferium USB w nRF52.
3. Implementacja stosu USB w SDK5
4. Jak używać stosu USB z SDK5.


Wykład II

Jakub Rzeszutko, Krzysztof Chruściński: "Techniki debugowania w systemach wbudowanych"
1. Omówienie problemów debugowania aplikacji w systemach wbudowanych.
2. Dobre praktyki logowania zdarzeń systemowych.
3. Demonstracja użycia w praktyce hardware'owch i software'owych narzędzi wspomagających tworzenie, testowanie i profilowanie aplikacji tworznych na układach z rodziny nRF52.


Wykład III

Wojciech Bober, Łukasz Duda, Krzysztof Loska: "Protokoły sieciowe dla inteligentnych budynków według Google & Amazon: Thread vs. Zigbee"
1. Dlaczego firma Google jako podstawę swojego rozwiązania wybrała protokół sieciowy Thread, a firma Amazon protokół Zigbee
2. Jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy tymi protokołami
3. Jakie są ich wady i zalety
4. Co oferuje rozwiązanie firmy Nordic Semiconductor dla obydwu protokołów i jak zacząć rozwijać swój projekt z jego wykorzystaniem
5. W jaki sposób współpracować z inżynierami Googla nad rozwojem protokołu Thread